Follow Us:

CMMS DÀNH CHO BỆNH VIỆN

Home CMMS DÀNH CHO BỆNH VIỆN

Phần Mềm Quản Lý Bảo Trì Thiết Bị Tốt Nhất Dành Cho Bệnh Viện

Phần mềm quản lý bảo trì thiết bị WinMain CMMS dành cho bệnh viện được thiết kế theo đặc thù vận hành của các bệnh viện, đặc biệt là các bệnh viên công lập với yêu cầu quản lý tài sản công theo các quy định của Bộ Y Tế và Bộ Tài Chính. Phần mềm được phát triển trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây theo xu hướng công nghệ 4.0.

phần mềm quản lý bảo trì thiết bị dành cho bệnh viện

WINMAIN CMMS - CHUYÊN GIA TRONG QUẢN LÝ TÀI SẢN CỦA BỆNH VIỆN

Phần mềm quản lý bảo trì thiết bị WinMain CMMS giúp toàn bộ cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế, thiết bị văn phòng của bệnh viện luôn trong tình trạng tốt nhất mang lại sự an tâm cho bác sĩ khi sử dụng thiết bị, sự tin tưởng của bệnh nhân dành cho bệnh viện. Ngăn chặn các rủi ro có thể xảy ra khi những thiết bị y tế không trong tình trạng tốt nhất ảnh hưởng đến vấn đề khám chữa bệnh của bệnh viện.

Bên cạnh đó phần mềm cũng là công cụ để các lãnh đạo bệnh viện có thể giám sát tài sản của bệnh viện theo các quy định về luật quản lý, sử dụng tài sản công của nhà nước.

QUẢN LÝ BẢO TRÌ

Mọi hoạt động liên quan đến bảo trì sữa chữa đều được phần mềm giám sát và quản lý chặt chẽ.

QUẢN LÝ TÀI SẢN

Tài sản của bệnh viện được quản lý và sử dụng theo đúng các quy định về sử dụng tài sản công.

TÍNH NĂNG CHI TIẾT DÀNH RIÊNG CHO BỆNH VIỆN

1. Phần mềm quản lý bảo trì thiết bị y tế trong bệnh viện.

Phần mềm quản lý bảo trì thiết bị WinMain CMMS dành cho bệnh viện có chức năng lên kế hoạch bảo trì sữa chữa cho các thiết bị y tế trong bệnh viên theo thời gian hoặc theo thông số đọc. Quy trình bảo trì có thể do nhân lực của bệnh viện hoặc lịch bảo trì của nhà cung cấp trang thiết bị với điều kiện thiết bị còn trong thời gian bảo hành hoặc bệnh viện có thể thuê các đơn vị ngoài dể bảo trì máy móc. Dù là cách nào thì phần mềm WinMain CMMS đều có thể giúp người vận hành dễ dàng theo dõi các công việc cần phải làm đối với những thiết bị quan trọng. Quá trình bảo trì sữa chữa sẽ được lưu lại chi tiết trong phần mềm để có thể phân tích, báo cáo về chi phí và giá trị còn lại của trang thiết bị một cách dễ dàng. Giúp lãnh đạo bệnh viện nhìn tổng quát về tài sản để ra các quyết định về mua trang bị thay thế và thanh lý tài sản cũ hay tiếp tục sử dụng.

2. Quản lý mua sắm trang thiết bị mới và vật tư cho bảo trì.

Phần mềm quản lý bảo trì trang thiết bị bệnh viện WinMain CMMS sẽ giám sát việc mua hàng theo quy trình chặt chẽ. Trình giá, duyệt giá, tiến hành mua hàng với các gói mua sắm thông qua và không thông qua đấu thầu. Các bước trong quy trình mua hàng được liên thông từ phòng Vật tư y tế, đến phòng tài chính kế toán, đến người có thẩm quyền quyết định. Tất cả đều thực hiện trên phần mềm. Các yêu cầu mua vật tư cho bảo trì sẽ được phần mềm tự động sinh ra khi phát hiện hàng tồn kho sắp hết, và bộ phận mua hàng của phòng vật tư sẽ thấy đuọc các yêu cầu này từ đó tiến hành liên lạc với nhà cung cấp để mua hàng đáp ứng cho nhu cầu liên tục của bảo trì.

3. Quản lý sự luân chuyển vị trí của trang thiết bị.

Phần mềm quản lý bảo trì trang thiết bị cho bênh viện WinMain CMMS có thể theo dõi lịch sử thay đổi vị trí của các trang thiết bị y tế hay văn phòng giữa các khoa, phòng trong bệnh viện. Điều này đáp ứng được nhu cầu sử dụng trang thiết bị thực tế tại bệnh viện đồng thời giúp người quản lý nẵm rõ thông tin về vị trí của tài sản. Tài sản di chuyển vị trí vật lý hay vị trí sử dụng đều được phần mềm theo dõi, người điều hành sẽ dễ dàng nắm được những thông tin này khi cần thiết.

4. Quản lý kho vật tư.

Phần mềm quản lý kho vật tư liên quan đến bảo trì và có thể mở rộng thành phân hệ quản lý kho hàng của bệnh viên nếu bệnh viện có nhu cầu mở rộng các phân hệ khác. Quy tăc tồn kho tối thiếu sẽ được cài đặt và phần phần mềm sẽ tự động gửi yêu cầu mua hàng đến các bộ phận liên quan nếu tồn kho không đảm bảo nhu cầu.

5. Thống kê, báo cáo đa dạng.

Phần mềm quản lý bảo trì thiết bị dành cho bệnh viện được tích hợp hàng trăm mẫu báo cáo đa dạng dành riêng cho đặc thù của bệnh viện. Phù hợp với các quy định về quản lý nhà nước với các bệnh viện công lập. Đồng thời cung cấp đầy đủ thông tin cho nhà quản trị của bệnh viên tư nhân để lãnh đạo có thể phát huy tối đa giá trị của tài sản mang lại hiệu quả kinh doanh to lớn. Các mẫu báo cáo được thiết kế chi tiết và có thể tùy chỉnh theo yêu cầu của từng bệnh viện.

Bạn Cần Phần Mềm Quản Lý Bảo Trì Trang Thiết Bị Tốt Nhất Cho Bệnh Viện

Gọi Ngay 0908 087 652